Koffer 05 “Het verhaal van de grens”

Koffer 5. “Het verhaal van de grens” voor groep 4
Doel: De leerlingen worden zich bewust van en voelen zich positief betrokken bij de geschiedenis van hun eigen woonplaats.

De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Inhoud van de koffer :

–  Handleiding voor de leerkracht met lesbeschrijvingen.

–  Een groot aantal voorwerpen die betrekking hebben met de grens. Bijv. uniform

   commies,foto van Petrus de commies,foto van smokkelaar Arend Jan, smokkel-

   klompen, smokkelwaar, Duitse en Nederlandse vlag etc.

Museumbezoek

Een bezoek aan het Grenslandmuseum in Dinxperlo is gratis.

Contact leggen daarvoor via www.grenslandmuseum.nl