Koffer 22 “STAD EN LAND IN DE MIDDELEEUWEN”

Ashampoo Snap 2016.05.31 08h00m45s 011
Stad en Land    groep 7/8

Leskoffer 22 over de vorming van een stad in de middeleeuwen aan de hand van Bredevoort. Tevens wordt de Tachtigjarige Oorlog behandeld. Een leskoffer met:  handleiding lesboeken, een werkboekje en de mogelijkheid om in Bredevoort deel te nemen aan een zoektocht naar het verdwenen wonderzwaard uit de Tachtigjarige Oorlog ‘Tholeta’ (Ik draag)

Tijd voorbereiding

Tijd uitvoering

Eigen materialen

1 Voorbereiding door de leerkracht met behulp van een handleiding.

2 Behandeling in de klas op een traditionele wijze.

3. Zoektocht in Bredevoort naar het zwaard Tholeta (Ik draag)

Het beste te reserveren in het goede jaargetijde als men ook kiest voor de zoektocht  in Bredevoort naar het verdwenen zwaard Tholeta. Zonder Zoektocht het hele schooljaar mogelijk.

40 min

3 à 4 lessen van elk 50 min.

Zoektocht: één dagdeel

‘Werkboekje’ in de handleiding printen.

Werkblad ‘Zoektocht’ printen.

Ashampoo Snap 2016.03.07 10h27m04s 005