Koffer 21 Onze aarde bewaarde Archeologie

Ashampoo Snap 2017.01.20 10h27m50s 007
‘Onze aarde bewaarde’,        Archeologie in de eigen omgeving   groep7/8

Leskoffer 21 over vondsten uit de eigen omgeving en een uitstapje naar het vroegere gebied van de Noordzee.

Bij de vondsten zijn opdrachten voor zelfstandig werken met de computer.

Handleiding voor de leerkracht, bladen voor de leerlingen en een koffer met bijzondere archeologische vondsten.

Tijd voorbereidingTijd uitvoeringEigen materialen


Er zijn twee mogelijkheden:

1 Zelfstandig in groepjes of individueel werken met de computer.


2 Klassikaal werken


30 min + het maken van een tijdbalk (Indien de een tijdbalk niet aanwezig is)


1 maximaal 4 uur over meer dagen

2 naar eigen inzicht en keuze.


Het maken van een tijdbalk zoals in de handleiding is aangegeven.

Gebruik van het Digibord als voor een klassikale werkwijze wordt gekozen of voor delen.

Ashampoo Snap 2016.03.07 10h27m04s 005