Koffer 30. Van licht naar led gr. 7/8

Van Licht naar Led. Groep 7/8

Leskoffer 30. De geschiedenis van het licht met digitale lessen. Ook is er aandacht voor de geschiedenis van de openbare verlichting in Aalten en Dinxperlo. De serie wordt afgesloten met een creatieve opdracht: het maken van een lantaarn.

Een pakket dat ook een verbinding legt met techniek. Een mooi project in de donkere periode van het jaar.

 

Tijd voorbereiding

Tijd uitvoering

Eigen materialen

Les

Creativiteit lantaarn

Materialen

15 min

45 min

45 min

 

Blikken gevuld met water, vriezer, hamer en spijkers of papier voor een papieren lantaarn

 

 

Koffer 27 “Alles in de wind.. de schipperskinderen omgeving” groep. 7/8

Ashampoo Snap 2016.05.31 07h59m47s 008
Alles in de wind ……  het schipperskind Groep 6/7/8   

Leskoffer 27. Gastles van een Aaltenaar die opgroeide als schipperskind. Met beelden.

Tijd voorbereiding

Tijd uitvoering

Eigen materialen

Korte inleiding voor de leerkracht ter voorbereiding van de leerlingen.
De gastdocent geeft  2 lessen in oktober 2016, 2 lessen in november 2016, 2 lessen in januari 2017 en 2 lessen in maart 2017. (onder voorbehoud en wie het eerst komt, het eerst maalt)
Met de aangemelde school wordt contact opgenomen voor de exacte planning.

15 min

50 min.

Digibord

 

Koffer 26 “Grensroute” Groep 8

grensroute
Grensroute. Groep 8      

 

Leskoffer 26. Voor de groepen in Dinxperlo, De Heurne en IJzerlo

1. Dit project maakt deel uit van de Erfgoedroutes gemeente Aalten. Het bestaat uit een digitaal lespakket en een fietsroute langs de grens in Dinxperlo.

2. Het digitaal lespakket bevat zes trainingen voor het diploma grens-inspecteur.

3. Het is de bedoeling dat de leerlingen iedere dag één/twee trainingen doen.

 4. In de trainingen maken de leerlingen al  kennis met een aantal cultuurhistorische elementen.

5. Het project wordt afgesloten met een 2 uur durende fietstocht. In kleine groepjes worden de leerlingen door een gids/begeleider gewezen op cultuurhistorische elementen. Tijdens de fietstocht worden opdrachten uitgevoerd.

Tijd voorbereidingTijd uitvoeringEigen materialen


Te reserveren in de maanden oktober en in de eerste helft van november. Verder in de tweede helft van maart en in de maanden april, mei en juni. 

Fietstocht onder voorbehoud van het weer.

Contactpersoon voor deze koffer: 
Berend Enserink, email: fam.enserink@gmail.com
t
el.: 0049-2874-900139 of 0644426056


Leerkracht:

Inlezen 30 min. en vermenigvuldigen van de werkbladen.

Indelen van de fietsgroepjes


Leerlingen: 15 min. per dag voor het lespakket en 2 uur voor de fietstocht


Werkbladen vermenigvuldigen

computer/

laptop.

Koffer 23 “Adoptie oorlogsmonumenten” gr. 7/8

Ashampoo Snap 2016.05.31 08h01m22s 013
Adoptie Oorlogsmonumenten groep 7/8

Leskoffer 23

Herdenking Tweede Wereldoorlog: rond 30 maart (bevrijding van Aalten ,
Bredevoort en Dinxperlo).
Een voor veel scholen gebruikelijke activiteit eind maart t/m april.
Een school organiseert dit zelf meestal in samenwerking met (een) andere school/scholen.

De Gaostok kan op verzoek bijdragen in de kosten van de bloemen.
Bloemen worden door de school gekocht.

 

Tijd voorbereiding

Tijd uitvoering

Eigen materialen

Eigen werkwijze......

 

Koffer 24 “Veranderend landschap” groep. 7

Ashampoo Snap 2016.06.05 11h34m49s 008
Veranderend landschap. Groep 7         

 

Leskoffer 24 voor groep 7 van de scholen in De Heurne, Dinxperlo en IJzerlo

1.Dit project maakt deel uit van de Erfgoedroutes gemeente Aalten. Het bestaat uit een digitaal lespakket en een fietsroute door het landschap van De Heurne.

2. Op een dag ontvangt de klas een brief van heer Koning. Hij heeft een uitdaging voor de leerlingen. Per tweetal moeten allerlei opdrachten uitvoeren. Doet een groepje het goed, dan krijgen ze  een animatie opgestuurd. Deze wordt na iedere opdracht langer en zo wordt ook duidelijk waar de animatie over gaat.

3. Het project  wordt  afgesloten met een 2 uur durende fietstocht door het landschap rondom De Heurne/Dinxperlo.  In kleine groepjes worden de leerlingen door een gids/begeleider gewezen op allerlei cultuurhistorische elementen.

Tijdens de fietstocht worden ook opdrachten uitgevoerd.

 


Tijd voorbereiding


Tijd uitvoering


Eigen materialen

Te reserveren in de maanden oktober en in de eerste helft van november. Verder in de tweede helft van maart en in de maanden april, mei en juni. 
Fietstocht onder voorbehoud van het weer.

Contactpersoon voor deze koffer: 
Berend Enserink, email: fam.enserink@gmail.com
t
el.: 0049-2874-900139 of 0644426056

Inlezen: 30 min en vermenigvuldigen van enkele werkbladen.

Indelen van de fietsgroepjes

15 min per dag voor het lespakket en 2 uur voor de fietstocht.

Werkbladen vermenigvuldigen

Computer/laptop.

 

 

Koffer 22 “STAD EN LAND IN DE MIDDELEEUWEN”

Ashampoo Snap 2016.05.31 08h00m45s 011
Stad en Land    groep 7/8

Leskoffer 22 over de vorming van een stad in de middeleeuwen aan de hand van Bredevoort. Tevens wordt de Tachtigjarige Oorlog behandeld. Een leskoffer met:  handleiding lesboeken, een werkboekje en de mogelijkheid om in Bredevoort deel te nemen aan een zoektocht naar het verdwenen wonderzwaard uit de Tachtigjarige Oorlog ‘Tholeta’ (Ik draag)

Tijd voorbereiding

Tijd uitvoering

Eigen materialen

1 Voorbereiding door de leerkracht met behulp van een handleiding.

2 Behandeling in de klas op een traditionele wijze.

3. Zoektocht in Bredevoort naar het zwaard Tholeta (Ik draag)

Het beste te reserveren in het goede jaargetijde als men ook kiest voor de zoektocht  in Bredevoort naar het verdwenen zwaard Tholeta. Zonder Zoektocht het hele schooljaar mogelijk.

40 min

3 à 4 lessen van elk 50 min.

Zoektocht: één dagdeel

‘Werkboekje’ in de handleiding printen.

Werkblad ‘Zoektocht’ printen.

Ashampoo Snap 2016.03.07 10h27m04s 005

Koffer 21 Onze aarde bewaarde Archeologie

Ashampoo Snap 2017.01.20 10h27m50s 007
‘Onze aarde bewaarde’,        Archeologie in de eigen omgeving   groep7/8

Leskoffer 21 over vondsten uit de eigen omgeving en een uitstapje naar het vroegere gebied van de Noordzee.

Bij de vondsten zijn opdrachten voor zelfstandig werken met de computer.

Handleiding voor de leerkracht, bladen voor de leerlingen en een koffer met bijzondere archeologische vondsten.

Tijd voorbereidingTijd uitvoeringEigen materialen


Er zijn twee mogelijkheden:

1 Zelfstandig in groepjes of individueel werken met de computer.


2 Klassikaal werken


30 min + het maken van een tijdbalk (Indien de een tijdbalk niet aanwezig is)


1 maximaal 4 uur over meer dagen

2 naar eigen inzicht en keuze.


Het maken van een tijdbalk zoals in de handleiding is aangegeven.

Gebruik van het Digibord als voor een klassikale werkwijze wordt gekozen of voor delen.

Ashampoo Snap 2016.03.07 10h27m04s 005

Koffer 18 “Het verhaal van de oorlog op de grens”

Ashampoo Snap 2016.06.05 11h30m23s 005
Het verhaal van de oorlog op de grens. Groep 7/8

Leskoffer18.
Dit project is tot stand gekomen in 2008 en uitgegeven door EDU-ART.

Het Grenslandmuseum voert het beheer van dit  project.
Les 1: De leerlingen maken kennis met Maurits Prins, Maurits Philip Prins en burgemeester Veerbeek. Informatie over deze belangrijke Dinxperloërs is te lezen in bijlage 4 van het project.
 
Les 2: Het verhaal van Burgemeester Veerbeek.
 
Les 3 : Het verhaal van oorlog in Dinxperlo.
 
Les 4: Het verhaal van de dilemma’s.
 
Les 5: Een museumbezoek. Keuze uit Grenslandmuseum Dinxperlo of Markt 12 Aalten. Markt 12 in Aalten sluit goed aan bij het verhaal over de oorlog.
 
Les 6 : Een kunstzinnige les. Voor drie onderdelen worden suggesties gedaan: muziek, dans en fotografie.
 
Les 7: Het project wordt afgesloten met een presentatie. In de handleiding staan suggesties.

Tijd voorbereiding
Tijd uitvoering
Eigen materialen


Doorlezen en thuisraken

Afspraken maken

Materialen verzamelen en klaarzetten

Kopiëren werkbladen


 1 uur

15 min.

30 min

15 min.


Les 1 30 min.

Les 2 1 uur

Les 3 1 uur

Les 4 1 uur

Les 5 1.30 uur

Les 6 en 7 ??


Les 2 Werkblad tekenmaterialen

Les 3 werkblad en kringgesprek

Les 4 werkblad dilemma test

Les 5, 6 en 7: zie handleiding 

 

Koffer 14 “Het Klooster Nazareth of Schaer bij Bredevoort”

Ashampoo Snap 2016.05.31 08h01m05s 012
Een Middeleeuwse klooster 7/8  Nazareth, ook genoemd Schaer in de buurtschap ’t Klooster

Leskoffer 14 met lesboeken, waarin een hoofdstuk over dit klooster + gastles over dit verdwenen laatmiddeleeuwse gebouw uit de eigen omgeving. Met beelden.

Mogelijkheid op de plek van het klooster naar scherven te zoeken o.l.v. de gast

 

Tijd voorbereidingTijd uitvoeringEigen materialen


1 Lezen in het boekje ter voorbereiding van de gastles.

2 Gastles

3. Eventueel scherven zoeken na de gastles; sterk afhankelijk van de plaats van de school en de afstand tot de plek van het voormalige klooster.


25 min.


1 30 min.

2 50 min.

3 ??


2 Digibord

Koffer 13 “Kerken in de Kijker”

Ashampoo Snap 2016.05.31 07h59m08s 006
Kerken in de Kijker Groepen 7/8

Leskoffer 13 waarin lesboeken met die naam.

Een bezoek een van de kerken en/of synagoge in Aalten o.l.v. een gids

Tijd voorbereidingTijd uitvoeringEigen materialen

 

1 Alle kerkgebouwen in Aalten en Bredevoort worden behandeld. Men kan keuzes maken.

 

2 Bezoek aan een van de kerken in overleg met de coördinator van de werkgroep Geschiedeniskoffer.

Als gekozen wordt voor een bezoek aan de synagoge, kan dit koffer goed gecombineerd worden met leskoffer 12 ‘Zij waren Aaltenaren zoals wij’: onderdeel leskoffer 12a.


30 minuten 

 

 

1 ca 50 min

 

 

 2 Bezoek aan een kerk met gids ca. 1.30 à 2.00 uur, inclusief reis.

 

geen