Informatie Leerkracht

 Werkgroep Geschiedeniskoffer van Stichting De Gaostok       

Algemene informatie over het 
‘Koffer-aanbod’,
voor de scholen aangesloten bij De Gaostok.

1. Reservering van leskoffers en museumbezoek kunnen gedaan worden op de website voor de periode  1 september  tot en met  juni. Graag vóór 1 juli koffers reserveren voor het komende schooljaar!.

2. Eventueel kunnen ook nog in de loop van het schooljaar  koffers gereserveerd worden. De reservering moet dan wel minstens één maand te voren gedaan worden.

3. De kofferaanvraag is steeds voor een maand. Zodoende is de koffer bijna altijd minimaal 3 weken op school, ook al valt er een vakantieweek in die maand.

4. Als meer groepen van een school dat jaar dezelfde koffer willen gebruiken, dan moeten de leerkrachten in overleg met elkaar reserveren en samen het informatieformulier invullen. Men krijgt de koffer voor een maand.

5. Bij elke kofferreservering waarbij museumbezoek is inbegrepen, moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Dit verschijnt automatisch als je de betreffende koffer en maand van reservering aanklikt.

6. De koffers worden door ons gebracht en gehaald, zo veel mogelijk aan het begin c.q. einde van de maand. Voor vragen over de koffers: Kees Klercq telefoon: 0543-451632 mailadres: kees.klercq@geschiedeniskoffer.nl of lnfo@geschiedeniskoffer.nl

7. Het (museum)bezoek wordt door Tjikke Hoekstra geregeld. Ze doet dit aan de hand van het aanvraagformulier en in overleg met de betreffende school/leerkracht en met de medewerkers van de Gaostok die zorgen voor de groepsbegeleiding. Ze moet daarbij rekening houden met de mogelijkheden in het museum.info@geschiedeniskoffer.nl

8. Bij elke koffer staat de aanbevolen groep. Gemeld moet worden dat deze groepsgrenzen alleen advies is.

                                                  =====================