Koffer 04 Boter kaas en … toetjes

 Koffer 4  ‘Boter, Kaas en …….. Toetjes’. Te gebruiken door de groepen 1, 2, 3, en 4.
Met een bezoek aan de Kaasboerderij.
Het bezoek wordt vergoed.